Tuzla Brewery
    

 
 
     
Pivara Tuzla  

Pivara Tuzla - Tuzla Brewery - Tuzla Brauerei

Adresa: Maršala Tita 163, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Telefon: + 387 35 300 100
Fax: + 387 35 300 107
e-mail: pivara@pivaratuzla.com.ba

Prodaja - kontakti
Telefon: + 387 35 300 119
Fax: + 387 35 300 107

Pivnica Taverna:
Telefon: + 387 35 300 110

     

SPONZORSTVA

Pivara Tuzla veliku i posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava. Pored toga što želimo da budemo pouzdan partner mi takođe vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoju društva. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa zajednicom u kojoj delujemo, doprinoseći njenom daljem razvoju i stabilnosti. U ovome nismo sami. Stoga očekujemo da nam se javite sa dobrim idejama za saradnju u svim sferama života i rada.

Vaše prijedloge za saradnju možete nam slati u skladu sa UPUTSTVOM ZA PRIJAVLJIVANJE,
nakon čega je nužno da popunite i naš PRIJAVNI FORMULAR.

>> Upustvo za prijavljivanje
>> Prijavni formular

 

     
     
     

www.pivaratuzla.ba