Pivara Tuzla
    

 
 
     

Pivara Tuzla - Erste Dampf Brauerei

Pivara Tuzla osnovana je 1884. godine pod nazivom "ERSTE DAMPF BRAUEREI" od strane Tasing i Köhn kao prva parna Pivovara u Dolnjoj Tuzli, sa proizvodnim kapacitetom od 5 000 hl godišnje proizvodnje. Do I svjetskog rata proizvodila je već oko 25 000 hl. Tokom I svjetskog rata obustavljena je proizvodnja, pri čemu je prekid proizvodnje trajao oko 5 godina. Početkom II svjetskog rata ponovo prekida sa radom sve do 1948. godine kada ponovo počinje proizvodnju.

  

1962. godine započinje ciklus kontinuirane rekonstrukcije pa je postignut kapacitet godišnje proizvodnje od cca. 300 000 hl. Naredni ciklus rekonstrukcije za program proizvodnje od cca. 500 000 hl Pivara Tuzla započinje 1990. godine.
S obzirom na pad prodaje nakon posljednjeg rata a u odnosu na predratni nivo, Pivara Tuzla je bila prinuđena da traži druge proizvode. Time je za vrijeme posljednjeg rata usvojeni projekat odredio i nove pravce razvoja "dopunskog" programa. U tom smislu, 1996. godine instalirana je linija za punjenje sokova i mineralne vode u PET boce od 2,0, 1,5, 0,5 i 0,33 lit., a 1997. godine instalira se linija za punjenje limenki od 0,33 i 0,50 lit. koja opslužuje proizvodnju piva kao i bezalkoholnih pića.
Danas, Pivara Tuzla posjeduje proizvodnju sokova od prirodne baze, vrhunskog kvaliteta, sa okusima Lemon, Orange, Cola i jabuka pod brendovima Panonska Ledena i Laganese. Sokovi se proizvode u PET bocama od 0,33, 0,5 i 2 lit., limenkama od 0,50 lit. i buradima za točenje od 50 lit a sve pod veoma strogim režimom kontrole kvalitete.

Pivara Tuzla je ponosni vlasnik brendova:

- Tuzlanski pilsner (pivo češke tehnologije)
- Erster pivo (pivo njemačke tehnologije)
- Tuzlanski kiseljak (mineralna voda sa magnezijem)
- Panonska Ledena (Orange, Cola, Lemon)
- Premium program (crno pivo, radler lemon)
- Laganese (apfel schorle, jabuka)
- Fenix (energy drink)

  POLITIKA KVALITETE, OKOLIŠA I ZDRAVSTVENE SIGURNOSTI PROIZVODA
Temelj kvalitete i uspješnosti poslovanja je u cjelovitom sagledavanju zahtjeva tržišta i potreba kupaca, što se postiže stručnim radnicima, upravljanjem troškovima, ulaganjem u opremu i tehnologiju.
Pivara d.d. Tuzla se odlučila na primjenu integrisanog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem uskladu sa zahtjevima normi BAS EN ISO 9001:2015, BAS EN ISO 14001:2015 i HACCP-a
- Kliknite ovdje za preuzimanje dokumenta politike kvalitete >>

Pivara Tuzla ponosno primjenjuje nove tehnologije za prevenciju štetnih uticaja na okoliš, kao i mjere sigurnosti kvaliteta svojih proizvoda koje garantuje primjenom važećih normi, zakonskih zahtjeva i osnovnih principa HACCP sistema i zahtjeva upravljanja okolinom.


Pivara Tuzla posjeduje certifikate:
ISO 14001, 9001 i HACCP

- IZVJEŠTAJI -

     

www.pivaratuzla.ba