Pivara Tuzla
    

 
 
     

Zaposlenje u Pivari Tuzla

 

Pivara Tuzla d.d. trenutno traži nove uposlenike.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o radu, Pivara,d.d. Tuzla, objavljuje O G L A S za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. Proizvođać piva i bezalkoholnih pića.....................................................2 izvršioca

Pored općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove i to:

- SSS – prehrambenog smjera (završena Mješovita srednja škola-prehrambeni smjer ili Hemijska škola - opšti smjer)
- poznavanje rada na računaru
- kandidat treba da bude komunikativno, dinamično, fleksibilno i timski orijentisana osoba.

Uz prijavu dostaviti:
- Popunjen prijavni obrazac
- kratku biografiju
- kopiju diplome
- kopiju CIPS-a

Kopije ne moraju biti ovjerene.

Napomena:
Kandidati koji uđu u uži krug blagovremeno će biti obaviješteni o terminu održavanja razgovora. Kandidati koji budu pozvani na razgovor će tom prilikom dostaviti, na uvid, orginale dokaza o ispunjavanje uslova iz oglasa. Kandidati koji ne uđu u uži krug neće biti obaviješteni.

Oglas ostaje otvoren do: 30.05.2017. godine

Prijave sa dokumentacijom slati na e-mail: posao@pivaratuzla.com.ba ili poštom na adresu:
Pivara,d.d. Tuzla
Maršala Tita br. 163
75 000 Tuzla
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

- PREUZIMANJE DOKUMETA OGLASA
- PREUZIMANJE DOKUMENTA PRIJAVNOG OBRASCA

 

Pivnica Taverna

     

www.pivaratuzla.ba