IZJAVA O POVJERLJIVOSTI PODATAKA

1. UVODNE ODREDBE
Pristupanjem i/ili upotrebom Internetskih stranica društva Pivara d.d Tuzla, Maršala Tita 163, 75000 Tuzla, ID: 42091848900004 (dalje u tekstu: Pivara Tuzla), Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio te da je saglasan s Uslovima povjerljivosti podataka i načinima upotrebe istih. Ukoliko Korisnik s istim nije suglasan, dužan se suzdržati od korištenja istih, napustiti ih te ne pristupati i/ili koristiti Internetske stranice Pivare Tuzla.

2. PROMJENE POVJERLJIVOSTI PODATAKA
Pivara Tuzla je ovlaštena izmijeniti Izjavu o povjerljivosti podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmjenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka na svojim Internetskim stranicama. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskim stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih Internetskih stranica od strane Korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvatanje tih promjena.
Korisnik se obavezuje povremeno iznova pročitati Izjavu o povjerljivosti podataka kako bi se upoznao s eventualnim promjenama. Ukoliko Korisnik koristi Internetske stranice nakon izmjene Izjave o povjerljivosti podataka, presumira se da se upoznao s izmjenama, da ih razumije i u cijelosti prihvata. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu korisnicima, registrovanim korisnicima ili trećim osobama usljed takvih izmjena.

3. VRSTE PRIKUPLJENIH INFORMACIJA I UPOTREBA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA
Pivara Tuzla prikuplja lične informacije koje identifikuju Korisnike Internetskih stranica. Kada se Korisnik uključi u određene aktivnosti na Internetskim stranicama Pivare Tuzla (npr. Facebook, Instagram, itd.), kao što su otvaranje korisničkog računa, pretplata na newsletter, objavljivanje sadržaja i/ili objavljivanje tekstova na forumima, sudjelovanje u natjecanjima u organizaciji Pivare Tuzla, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija Pivari Tuzla, traženje informacija o proizvodima Pivare Tuzla, postavljanje video zapisa i slično, Pivara Tuzla može zatražiti od Korisnika pružanje određenih informacija o sebi. Korisnik nije dužan uključiti se u navedene aktivnosti.
Ukoliko se Korisnik odluči uključiti, Pivara Tuzla je ovlaštena zatražiti lične informacije: ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, te sliku.
Pivara Tuzla je ovlaštena koristiti lične informacije Korisnika kako bi im ponudila proizvode i usluge, organizovala natjecanja, unaprijedila rad Internetskih stranica, poboljšala oglašivačke i promocijske napore, analizirala upotrebu Internetskih stranica, poboljšala ponudu svojih proizvoda i usluga te ispitala iskustva Korisnika s trećim stranama. Pivara Tuzla je izričito ovlaštena koristiti komentare Korisnika kako bi druge Korisnike obavijestila o proizvodima. Takav komentar može biti objavljen u oglašivačkim materijalima Pivare Tuzla na Internetskoj stranici. Osim toga, ako Korisnici koriste Internetske stranice Pivare Tuzla za slanje informacija ili proizvoda drugim osobama, Pivara Tuzla je ovlaštena pohraniti lične informacije Korisnika i primatelja. Pivara Tuzla je ovlaštena koristiti lične informacije Korisnika za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta, poštivanje ugovora, uključujući Uvjete korištenja i Izjave o povjerljivosti podataka Internetskih stranica Pivare Tuzla, poštivanje odgovarajućih zakona te saradnju sa službama za provođenje zakona.
Pivara Tuzla je ovlaštena prikupljati informacije koje ne identificiraju specifičnog Korisnika, uključujući Uniform Resource Locator (URL) internetske stranice koju je Korisnik posjetio prije otvaranja Internetske stranice Pivare Tuzla, URL internetske stranice koju je Korisnik posjetio nakon napuštanja Internetske stranice Pivare Tuzla, vrsta pretraživača kojeg Korisnik koristi te Korisnikovu Internet Protocol (IP) adresu. Ovlašteni pružatelji usluga i oglašivači, mogu automatski prikupljati ove informacije prilikom posjete ove Internetske stranice, putem „kolačića“ i drugih alata. Pivara Tuzla koristi takve podatke isključivo za rješavanje problema, administriranje Internetske stranice, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa službama za provođenje zakona.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neke informacije su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ako Korisnik ne pruži obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost. Pivara Tuzla neće prikupljati lične podatke putem svojih internetskih stranica i to: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili elektronska adresa korisnika (e-mail), osim ako ih Korisnik dobrovoljno prijavi registracijom Pivari Tuzla ili isto učini putem ankete, saglasnošću i/ili ako tako dopuštaju važeći zakoni i propisi za zaštitu ličnih podataka.

4. OBJAVLJIVANJE LIČNIH INFORMACIJA
Pivara Tuzla neće dijeliti Identifikacijske lične informacije s drugim stranama, no može podijeliti informacije o Korisnicima povezanim kompanijama grupacije čiji je Pivara Tuzla eventualni član.
Pivara Tuzla pruža određene usluge i proizvode preko trećih strana. Treći pružatelji usluga provode određene aktivnosti u ime i za račun Pivare Tuzla kao što su slanje i distribucija administrativnih i promotivnih e-mail poruka Pivare Tuzla ili realizacija nagradnih igara. Pivara Tuzla može podijeliti lične podatke Korisnika s takvim Pružateljima usluga za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte, administriranje natjecanja, uklanjanje duplikata informacija na popisima klijenata, analizu podataka, pružanje usluga oglašavanja, osiguravanje rezultata pretrage i veze, obradu plaćanja kreditnim karticama, upravljanje Internetskim stranicama, rješavanje problema, i pružanje korisničkih usluga.
Pivara Tuzla je ovlaštena otkriti informacije o Korisniku u svrhu zaštite Pivare Tuzla i zaštite drugih. Pivara Tuzla je ovlaštena otkriti Identifikacijske lične informacije Korisnika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posljedica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o povjerljivosti podataka, Uvjetima o korištenju Internetskih stranica Pivare Tuzla ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih osoba.
Ako Korisnik ne želi da se njegovi lični podaci upotrebljavaju za podršku odnosa s kupcima (posebno za direktni marketing ili istraživanje tržišta), Pivara Tuzla će poštovati Korisnikov izbor. Lične identifikacione podatke Pivara Tuzla ne prodaje ni ne plasira na tržište trećim osobama, osim pridruženim društvima Pivare Tuzla.

5. NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA
Korisnik je ovlašten promijeniti bilo koji lični podatak slanjem e-mail poruke ili promjenom profila korisnika. U e-mail poruci Korisnik je dužan navesti ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti. Korisnik takođe može svakodobno zatražiti brisanje ili uklanjanje informacija o svom korisničkom računu. Korisnik je upoznat da Pivara Tuzla ne može izbrisati informacije povezane s prošlim transakcijama na njenim Internetskim stranicama ili brisati brisati naloge koji su napravljeni na servisima trećih lica.

6. IZBOR KORISNIKA U VEZI S PRIKUPLJANJEM I UPOTREBOM INFORMACIJA
Korisnik ne može isključiti primanje Administrativnih e-mail poruka koje se odnose na Korisničku aktivnost na Internetskoj stranici, i uključuju poruke u vezi s određenim Korisničkim računima, zahtjeve ili upite te poruke u vezi s kupnjom proizvoda i usluga. Korisnik ima mogućnost zatražiti promotivne e-mail poruke koje oglašavaju proizvode Pivare Tuzla, uključujući ekskluzivne prodajne i druge ponude, i/ili proizvode i usluge povezanih kompanija. Pivara Tuzla šalje promotivne e-mail poruke registrovanim Korisnicima koji su odabrali opciju primanja promotivnih poruka.
Ukoliko Korisnik ne želi primati promotivne e-mail poruke u bilo kojem trenutku nakon registrovanja može odabrati opciju otkazivanja primanja promotivnih e-mail poruka. U slučaju kontaktiranja, Korisnik treba navesti ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu i koju vrstu promotivnih e-mail ili SMS poruka više ne želi primati.

7. ZAŠTITA PODATAKA
Za zaštitu ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Pivara Tuzla preduzima tehničke i organizacione mjere sigurnosti.
Korisnik je upoznat s činjenicom da niti jedan prenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Pivara Tuzla provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može garantovati zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s njegove Internetske stranice te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

8. PRAĆENJE PODATAKA
Pivara Tuzla je ovlaštena pohranjivati na računaru Korisnika „kolačiće“ (cookies) koji sadrže informacije o Korisniku i koji se koriste radi uštede vremena Korisnika za vrijeme korištenja Internetskih stranica Pivare Tuzla, radi praćenja i usmjeravanja Korisnikovih interesa s ciljem pružanja usluga prilagođenih svakom Korisniku. „Kolačići“ također prikupljaju neosobne informacije Korisnika. Za prikazivanje oglasa na svojoj Internetskoj stranici Pivara Tuzla može koristiti treće agencije za oglašavanje. Kao dio njihove usluge treće agencije mogu staviti odvojene „kolačiće“ (cookies) na računar Korisnika, a nad kojima Pivara Tuzla nema pristup ili kontrolu. Korisnik može urediti postavke pretraživača na svom računaru kako bi odbio „kolačiće“, u kojem slučaju se može dogoditi da neki dijelovi Internetskih stranica Pivare Tuzla možda neće pravilno raditi. Pivara Tuzla može koristiti i druge standardne tehnologije za praćenje upotrebe Internetskih stranica i promocija, te može dozvoliti Trećim pružateljima usluga korištenje ove metode u ime Pivare Tuzla.

9. POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA
Ova Izjava o povjerljivosti podataka se odnosi samo na upotrebu i objavljivanje informacija koje Pivara Tuzla prikuplja od Korisnika. Druge Internetske stranice kojima se može pristupiti putem Internetskih stranica Pivare Tuzla imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja na njima. Pivara Tuzla ne snosi odgovornost za načine i uslove rada trećih strana.

10. MALOLJETNICI
Maloljetne osobe mogu sudjelovati u promotivnim aktivnostima jedino i isključivo uz saglasnost roditelja, staratelja ili skrbnika. Pivara Tuzla neće svjesno prikupljati ili zadržavati informacije - lične podatke osoba mlađih od 18 godina bez insistiranja na tome da pridobiju saglasnost roditelja, ako tako zahtjeva važeći zakon. Lične podatke djeteta Pivara Tuzla će upotrebljavati ili objavljivati samo ako tako dopušta zakon, uz saglasnost roditelja prema lokalnim zakonima ili propisima ili zaštiti djece.

11. PRIMJENA IZJAVE
Ova izjava primjenjuje se od 1. oktobra 2020. do opoziva od strane Pivare d.d. Tuzla.


KONTAKTIRAJTE NAS

LOKACIJA

Pivara d.d. Tuzla

Maršala Tita 163, 75 000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

Fax: +387 35 300 107; Tel: +387 35 300 100
email: pivara@pivaratuzla.ba

www.pivaratuzla.ba