Pivara Tuzla

         Pivara Tuzla - Izvještaji


- IzvjeŠtaj neovisnog revizora 31.12.2014.
- PolugodiŠnji izvjeŠtaj za 2015. godinu
- Pivara Tuzla - GodiŠnji izvjeŠtaj 2015.
- IzvjeŠtaj neovisnog revizora 31.12.2015.
- Sazivanje XIX SkupŠtine dioniČara Pivara d.d. Tuzla
- PolugodiŠnji izvjeŠtaj 30.06.2016.
- OEI-PD novi obrazac 30.06.2016.
- Sazivanje XX SkupŠtine dioniČara Pivara d.d. Tuzla
- IzvjeŠtaj o dogaĐaju koji bitno utiČe na finansijsko poslovanje (20. vanredna SkupŠtina)
- IzvjeŠtaj o dogaĐaju koji bitno utiČe na finansijsko poslovanje (Lista kandidata NO)
- IzvjeŠtaj o dogaĐaju koji bitno utiČe na finansijsko poslovanje (sticanje dioniČara sa viŠe od 5% dionica)
- Sazivanje XXI Skupštine dioničara Pivara d.d. Tuzla
- Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje (Poziv na 21. Skupštinu dioničara)
- Odluke 21. Skupštine
- Sazivanje XXII Vanredne Skupštine dioničara Pivara d.d. Tuzla
- Prilog 3. Obavijest o sazivanju Vanredne Skupštine
- Prilog 3. Sticanje dioničara preko 5% Pivara d.d. Tuzla
- Prilog 3. Odluke 22. vanredne Skupštine (23.10.2017.)
- Godišnji izvještaj o poslovanju - OEI-PD obrazac - sa 31.12.2017. godine
- Sazivanje XXIV Skupštine dioničara Pivara d.d. Tuzla
- Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje (Poziv na 24. Skupštinu dioničara)
- Izvještaj nezavisnog revizorskog mišljenja - zaključno sa 31.12.2017. godine
- - Godišnji izvještaj o poslovanju - OEI-PD obrazac - Sa 31.12.2018. godine.
- Izvještaj nezavisnog revizorskog mišljenja - zaključno sa 31.12.2018. godine
- - Godišnji izvještaj o poslovanju - OEI-PD obrazac - Sa 30.06.2019. godine.
-
-

Pratite nas na:

Pivara Tuzla YouTube

Follow us on:


Pivara Tuzla
Maršala Tita 163, Tuzla
Tel: +387 35 300 100
pivara@pivaratuzla.com.ba

Pivara Tuzla